X
تبلیغات
زولا

وقتی گوشی برای شنیدن...

خلوتی با خودم

دیشب ساعت 1:30 خوابیدم و الان ساعت 5 صبح از خواب پا شدم

امروز هفتمین روز از سال و من مچنن در شب 24 اسفند  پارسال گیر کردم و شاید روزهای قدیمی ترش. 

می خوام باعات صادقانه بشینم گپ بزنم با خود خودت 

امروز نزدیک به دو هفته از این ماجرا گذشته تو هنوز منتظر اونی؟ هنوز داری در مورد اون حرف می زنی؟ چی فکر می کنی؟ چرا دل نکندی؟ 

باور کن اون دیگه تموم شد

باور کن محمد همه کاره زندگیشه

باور کن اون تموم فکرو ذکرش محمده

باور کن عشق عظیمش انگیزه حرکتش خوشحالیش احساسش محبتش صورش هیجانش لبخندش مال محمده و بس تمام شد

خوب پس بندازش تو سیاه چال اون اصلا و ابدا یک اپسیلون سر سوزن اگر به تو فکر کنه

مگر نه اینکه یک سال به در و دیوار زد که یکی رو داشته باشه مگر نه اینکه خونه شون نرفت که راش نمی دادن اگر تنها بره 

مگر نه اینکه پر از نیازه که اگر کسی رو پیدا نکنه هر کاری خواهد کرد 

مگر نه اینکه گفت وضعیتش بحرانی اونقدر که خودشو می کشه

خوب یادت بیار اون روز تو ماشین چه بدبختی ای ازش دیدی

بیا صادقانه حلاجی کنیم تو تو زندگی که همش ازش دم می زنی و الان اخ اخت در اومده ازش چی دیدی؟

چند بار تو بدترین لحظات پشتت بود؟ 

چند بار مریض شدی بهت اهمیت داد؟

چند بار تب کردی تا صبح بالای سرت نشست؟

چند بار به درد دلت گوش داد حتی؟

چند بار تو کل این 8 سال برات هدیه خرید؟

چند بار کمکت کرد حتی از نظر مالی؟

چند بار برات غصه خورد؟

چند بار درکت کرد؟

چند بار به فکرت بود؟

چند بار خواسته های تو رو براورده کرد؟

چرا با خودت صادق نیستی؟ 

چند بار التمایت کردی محض رضای خدا فقط یکبار گوش داد؟ 

خداییش یادت بیار داشتی خودت رو نابود می کردی ولی براش مهم نبود و کار خودش رو کرد

تو چرا قبول نمی کنی اون تمام این سالها فقط و فقط به فکر خودش بود؟ 

کجا کاری کرده برات که منفعت خودش توش نبوده؟

دلت به چیش خوش بوده؟ 

دلم به چیش خوش بوده؟

چرا فکر می کردم اون باید کنارم باشه تا موفق بشم؟ 

همش داری به مقاله و کارها فکر می کنی اره اون حرص می خورد که کار تموم بشه ولی تو چرا دیگه نتونستی؟ فکر کن

اولین مقاله ها رو که کولاک مردی خود تو وبدی که به تنهایی تاکید می کنم به تنهایی نشستی دو روزه  نوشتی مقاله هایی که هر جا دادی سریعا چاپ کردن

یادت بیار

این تو بودی که موفقیت رو با خودت اوردی اون هیچی نبود

تو بودی که مقاله های خودت رو به اسم اون دادی یادت بیار هدیه سال نو به اسمش مقاله ای دادی که تعداد خواننده هاش از همه مقالات مجله بیشتر بود این کار تو بود

اون اصلا فهمید ؟ اصلا ازت حتی شده زبونی تشکر کرد؟

چرا خودتو گم کردی ؟ تو فقط حرف نمی زدی تبلیغ نمی کردی اون بود که مجبور بود گدایی کنه برای ارائه گدایی کنه برای اینکه اسمش اول باشه

همه ایده ها از تو بود همه منابع از تو بود

اون فقط ترجمه می کرد از ترجمه اش می ترسی؟ الان با این همه ابزار سریعا می تونی به هر زبونی ترجمه کنی ساده

تو اصلا به اون احتیاجی نداری اصلا

چیه بغل می خوای؟ نوازش می خوای؟ توجه می خوای؟ احمق اون هرگز تو رو نمی خواست اون همیشه نیاز به یک حامی داشت که خودشو بهش بچسبونه ببین چطور تا یکی دیگه 

یدا می شد یادش می رفت همه چی دیگه نمی اومد پیشت

تو رو که نمی خواسته که می خواسته یکی به اون توجه کنه نیاز اون رو براورده کنه اون بوده که محتاج بوده تو چرا این وسط ناراحتی؟ 

مگر محتاج کمه؟ تو محتاج بغل می خوای؟ تو محتاج نوازش می خوای؟ هاهاها این همه همه همه ادم تنها  تو گیر دادی به این تحفه بد ترکیب که چی؟

هیکلش خوب بود؟ تو خیلی زیباتری برو خودتو تو ایینه ببین عکساتو تماشا کن زیبایی تو عمشف وجودته ببین 

رفتار و منش و برخورد تو با اون صدها کیلومتر فاصله داره تو نجیبی و پر اصالت اثلا قابل مقایشه نیست با رفتار گداصفتانه و چیپ اون

خودخواهی که فاکتور مثبتی نیست اینکه ادم تو جمع خودش رو بگیره که امتیازی کسب نمی کنه؟

غرورش زیاده خوب تو که باید بیشتر هم باشه چرا نباشه چرا غرورت رو زیاد نمی کنی؟ اون به خدا کسی نیست هیچکس تمام ارزشی که فکر می کنی پیدا کرده رو تو بهش دادی

از کارش از خونه اش از ماشینش از مدرکش از فارغ تحصیل شدنش حتی از شوهرش اینها همش کار تو بود 

تو از یک بی اعتماد به نفس مردنی سرخورده و عصبی چی ساختی ببین خودت چی هستی ببین خودت با تمام ارزش ها و نقاط قوت بسیار زیادی که داری چی کار می تونی بکنی

ولش کن اون دیگه بیاز به هل دادن نداره دیگه باید خودت بپری

ماشین داره حالا باید پیاده ببری سختته 

کاری نداره پولاتو جمع کن یک وام هم بگیر یکی بخر تو که از بچگی رانندگی می کردی خیلی عالی 

به خدا حاضرم قسم بخورم اگر نبود تو تا حالا به کجاها رسیده بودی بخدا دکتراتو گرفته بودی قط به خاطر اینکه اون عوضی شرایطشو نداشت مدرکت رو ندادی 

هنوز جای کتکش درد کی کنه رو صورتت بعد برای همچین ادم لجنی داری گریه می کنی؟ 

واقعا چی برات داره؟ چرا فکر می کنی اونی که باهاش داشتی خوب بود؟ لیاقت تو خیلی بیشتر از این حرفاست تو لدت می بری که اون رو به جایی می رسونی خوب باشه حالا اون رسید از اون جایی هم که باید باشه خیلی بیشتر ترقی کرد دیگه نمی خواد بیشتر از این بپره موتورش رو می خواد عوض کنه تو رو دیگه نمی خواد

از این می ترسی کسی تو رو نخواد ببینی همه دارن چی می گن؟ حتی مامان بابات می خوان تو رو داشته باشن ببین روز عید این تو بودی که اون همه ادم رو به وجو اوردی اون همه ادم رو با سلیقه های مختلف خندوندی  با اینکه اینقدر دلت پر از درد بود 

تو پر از قابلیتی فقط ناراحتی که چاقی اون هم اعتماد به نفستو همین اشغال گرفت ازت اون اسکلت هیچی نداره هیچی جز بدنی که تو ساختیش تو که یک افریقایی رو درستش کردی چطور از عهده خودت بر نیای ؟

تو محشری عزیزم 

تو قادری هر کاری انجام بدی 

الان دوست داری نقش شکست خورده ها رو اجرا کنی 

الان داری خودتو لوس می کنی

خوب لوس هم کردی 

دیدی که همه نازتو کشیدن و همه هم گفتن اصلا با اون قابل مقایسه نیستی

اون اصلا اخلاق نداره ببین با محمد بره زیر یک سقف فکر می کنی شخصیت دورنیشو رو نمی کنه؟ یک مخالفت بشونه کولاک می کنه اون کی ایثار کرده که این بار دففعه دومش باشه کسب که بلد نباشه نمی تونه تازه تو بد عادتش هم کردی کی می تونه مثل تو مثل پروانه دور ادم بگرده کی می تونه بعد از 8 سال هنوز به یک سنگ این همه توجه نشون بده این فقط چون تو بودی اتفاق افتاد محمد کجاش شبیه تویه یک لجالت از خودش نشون بده هیچ کدومشون حاضر به کوتاه اومدن نیستن .من به تو قول می دم زندگیشون اصلا دوام نخواهد داشت باور کن اخلاق نداره

زندگی زیر یک سقف که با بیرون رفتن 4 ساعتی و قربون صدقه رفتن مثل هم نیست

کلی تضاد توش هست 

کلی برخورد توش هست

کلی تصمیم گیری توش هست

تو فکر می کنی اون ادمیه که کوتاه بیاد یا محمد؟

برو تا دیر نشده تا اینها مشغول اول ناز کشیدنن خودتو نجات بده از دستش

بپر زنجیری که الان از دستش افتاده رو بقاپ 

برو که الان وقت پریدنه

الان بهترین فرصت رفته 

الان سرش گرمه داغه نمی فهمه فراموشت کرده 

الان باید در بری 

مگر تو بازیکن حرفه ای نیستی؟ الان موقع استراتژیک بازیه دقیقا همین الان

بقاپ لحظه ها رو و بپر

باید نهایت استفاده رو از زمانی که فکرش مشغول این قضیه است ببری

ببین الان وقت توجه به خودته

1- تنی سالم ( دکتر غدد - متخصص داخلی)

2- دندان ( خیلی خوب پیش رفتی هزینه اش هم فدای سرت مهم گارشه که خیلی خوب بوده )

3- پوست ( از ارزو بخواه برات وقت بگیره از بهترین دکتر پوست)

4- پیلاتس ( اعظم اینجا فرشته ای هست که خدا گذاشته تو زندگیت ازش استفاده کن )

5- کارت ( بهترین شغلی که کسی می تونه داشته باشه رو داری هیچ کار خاصی هم نمی خواد

تو خوراکت مقاله نویسی ه بنویس و حالشو ببر ببین چطور بقیه دوره ات کنن تقسیم کار کن و فور فور بنویس با تمامی تمرکزت )

6- مدرک مربی گری کارافرینیت محشره هیچچ کس تو این زمان مثل تو زرنگ نبود کار بقیه رو هم دیدی سریع یک پایان نامه جور کن و بده برای گالینگور کارت محشره هدف فقط گرفتن اون مدرکه چیز دیگه ای لازم نیست معیارهای تو خیلی بالاتر از اونهاست در سطح خواسته های اونها کار 3 روز وقت گذاشتنه برات

7- دکترا ( برات مهم نباشه الان مینا و اون نشسته ان دارن دکترا می خونن تو خودت رو باور داشته باش تو دکترای اینده پژوهشی ثبت نام کردی با علی صحبت کن کمکت می کنه قطعا )

کمتر از انگشتان دست ببین هیچ کاری نداره حرکت بعد خواهی دید چه طوفانی کردی

با بچه ها مخصوصا ازاده و اعظم بریز رو هم اینها با بقیه فرق دارن

با ندا برو بیرون خرید

با فهیمه گپ بزن

با مریم برو سینما و تاتر

با محمود برو کلاس دنس

از تهران بودنت لذت ببر برو بگرد

کلاس رانندگی رو هم برو حالشو ببر

تو خودت خدایی کن بگذار در خسرت روزهایی که با تو گذشت و نفهمید بمونه هیچ کس مثل تو نبود و نیست و نخواهد بود بهت قول می دمممممممممم

تو محشرییییییییییی محشرررررر

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)